SỨ MỆNH

“Tương lai của người học là sứ mạng của nhà trường”

TẦM NHÌN

“Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn quốc tế”

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG ĐẾN NĂM 2030

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng và cùng hướng theo thực hiện Chính sách chất lượng:

“Luôn luôn đổi mới vì nguồn nhân lực chất lượng cao”

Để thực hiện Chính sách trên, lãnh đạo và tập thể viên chức, người lao động cam kết:

1. Phát triển văn hóa chất lượng;

2. Phấn đấu đạt chuẩn trường chất lượng cao vào năm 2025;

3. Trở thành một trong 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4  vào năm 2025 và trên ½ số nghề đang đào tạo tiếp cận các nước G20 vào năm 2030;

4. Thực hiện quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình của hệ thống đảm bảo chất lượng;

5. Đáp ứng sự hài lòng của người học và người sử dụng lao động.