Mục tiêu chất lượng năm 2022

Ngày đăng: 18/02/2022

1. Mục tiêu số 1: Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu đăng ký trở lên; Tuyển sinh và tổ chức đào tối thiểu 1 lớp trình độ cao đẳng theo chương trình chất lượng cao hoặc theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài (trừ các chương trình thí điểm);

2. Mục tiêu số 2: Thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp có quy mô của mỗi khoa như sau:

– Khoa Cơ khí từ 20% – 30% tổng số học sinh, sinh viên toàn khoa Cơ khí.

– Khoa Điện từ 15% – 25% tổng số học sinh, sinh viên toàn khoa Điện.

– Khoa CNTT, khoa CBTP&MTT từ 10% – 20% tổng số học sinh, sinh viên mỗi khoa.

3. Mục tiêu số 3: Kết thúc năm học, tỷ lệ bỏ học của học sinh trung cấp không vượt quá 10% (đối với năm thứ 1) và không vượt quá 6% (đối với năm thứ 2, thứ 3) so với tổng số học sinh đầu năm học của mỗi khóa tuyển sinh; tỷ lệ bỏ học của sinh viên cao đẳng không vượt quá 8% (đối với năm thứ 1); không vượt quá 5% (đối với năm thứ 2) và không vượt quá 3% (đối với năm thứ 3) so với tổng số học sinh đầu năm học của mỗi khóa tuyển sinh;

4. Mục tiêu số 4: Có ít nhất 01 đề tài đạt giải nhì trở lên tại hội thi thiết bị tự làm toàn quốc năm 2022; Thực hiện được ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa khọc cấp tỉnh;

5. Mục tiêu số 5: Có ít nhất 01 HSSV đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề toàn quốc; Có ít nhất 01 ý tưởng/dự án khởi nghiệp của HSSV đạt giải 3 trở lên cuộc thi Startup Kite 2022;

6. Mục tiêu số 6: Có ít nhất 01 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí của các doanh nghiệp hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm;

7. Mục tiêu số 7: Được phê duyệt Thành lập Trung Tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh;

8. Mục tiêu số 8: Ít nhất 90% tổng số học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN