Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/01/2024)

Ngày đăng: 02/01/2024

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN