Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 04/11/2023 đến ngày 09/12/2023)

Ngày đăng: 04/12/2023

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN