Thường trực Đoàn trường

 • Đồng chí Vòng Quốc Bảo

 • Phó Bí thư Đoàn trường

 • 0775727799

 • Đồng chí Hà Quốc Trung

 • Phó Bí thư Đoàn trường

 • 0934141428

Chi đoàn Viên chức

Liên chi đoàn khoa Cơ khí

 • Đồng chí Nguyễn Thanh Thảo

 • Bí thư Liên chi đoàn

 • 0976412470

Liên chi đoàn khoa Điện

Liên chi đoàn khoa Công nghệ thông tin

 • Đồng chí Trần Phúc Minh Khoa

 • Bí thư Liên chi đoàn

 • 0765848094

Liên chi đoàn khoa Công nghệ thực phẩm và May thời trang

 • Đồng chí Hoàng Trần Hồng Nhã

 • Bí thư Liên chi đoàn

 • 0775717242