1. Lãnh đạo Công đoàn trường

  • Đồng chí Trần Trường Lam

  • Phó Chủ tịch Công đoàn

  • 0932983779

  • Đồng chí Lê Hồng Bích

  • Phó Chủ tịch Công đoàn

  • 0937265267

2. Giới thiệu về Công đoàn trường

Công đoàn cơ sở Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-CĐVC ngày 24/10/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công đoàn cơ sở hiện có 174 đoàn viên, trong đó Ban chấp hành có 7 đồng chí.

Hiện nay Công đoàn cơ sở Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu có 08 tổ công đoàn:

– Tổ công đoàn Khoa Lý thuyết cơ bản – Văn hóa.

– Tổ công đoàn Khoa Điện.

– Tổ công đoàn Khoa Cơ khí.

– Tổ công đoàn Khoa Công nghệ thông tin.

– Tổ công đoàn Khoa Công nghệ thực phẩm và May thời trang.

– Tổ công đoàn Phòng Tổ chức – Hành chính.

– Tổ công đoàn Phòng Đào tạo.

– Tổ công đoàn Phòng Kế toán.